principy CSR veřejné správy

Přeshraničně partnerský projekt s cílem osvěty a zapojení organizací veřejné správy do realizace CSR principů

Aktuálně:

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ 4. ROČNÍKU CENY HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST V ROCE 2022.

CENY HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST UŽ ZNAJÍ SVÉ VÍTĚZE Tisková zpráva JAIP o.p.s. ze dne 4. prosince 2023….
Otevřít

Pozvánka na online seminář – CSR ve veřejné správě

Pozvánka na online seminář a poznávací cestu k tématu zavádění a realizace principů společenské odpovědnosti ve veřejné správě 1. prosince…
Otevřít

Druhé setkání Řídící skupiny projektu CSR-NET

Druhé setkání Řídící skupiny projektu CSR-NET 29. července 2022Druhé setkání Řídící skupiny projektu CSR-NET se uskutečnilo dne 29. července 2022…
Otevřít

Úvodní setkání řídící skupiny CSR-NET

Úvodní setkání projektu CSR-NET 14. března 2022 Úvodní setkání projektu CSR-NET se uskutečnilo dne 14. března 2022, ONLINE. Cílem úvodního…
Otevřít

Projekt CSR-NET

Cíle projektu

Cílem přeshraničního projektu CSR-NET je prostřednictvím udržitelné sítě, vzniklé z přeshraničního partnerství, zlepšit osvětu a zapojení organizací veřejné správy do realizace CSR principů. (CSR – “corporate social responsibility” neboli “společenská zopovědnost“ firem, subjektů nebo organizací) 

V geograficky shodném, ale politicky rozděleném přeshraničním území České republiky a Rakouska, jsou společenské výzvy obdobné, ale přeshraniční propojení aktérů, kteří se na krajských a zemských úřadech či obcích aktivně zabývají tématikou CSR tématikou CSR existuje ve velmi omezeném rozsahu. JAIP o.p.s. a NÖ.Regional chtějí v rámci projektu tuto skutečnost změnit.

Výstupy projektu

Přestože je na téma CSR v současné době kladen stále větší důraz, z dosud realizovaných aktivit v příhraničních regionech (např. ocenění CSR, audity CSR) a ze zkušenosti zapojených partnerů vyplývá, že u organizací veřejné správy dosud není téma dostatečně a systematicky řešeno. Hlavní důraz v projektu je proto kladen na praktickou využitelnost a přenos konkrétních příkladů dobré praxe ve 4 hlavních pilířích CSR (ekonomický, sociální, environmentální a regionální), které se již osvědčily v českých nebo rakouských obcích, včetně vytvoření přeshraniční sítě.

Mezi hlavní výstupy patří vzdělávací materiály pro veřejnou správu pokrývající všechny 4 oblasti CSR, které byli zpracovány na základě analýzy k situaci aplikace principů CSR v subjektech veřejné správy v příhraničí. Obsahy vzdělávacích materiálů budou prezentovány na podzim 2022 v rámci přeshraničních síťovácích seminářů a odborné konference spojenou s exkurzí.

Ekonomická oblast

Zahrnuje prosazování odpovědného a transparentního řízení úřadu.

Např. prosazování udržitelného zadávání veřejných zakázek, prokazatelné vystupování proti korupci atd.

Environmentální oblast

Zahrnuje ochranu a zlepšení životní prostředí.

Např. environmentální činnosti nad legislativní rámec – ISO normy, environmentální audity, využívání druhotných suroviny a obnovitelných zdrojů (solární panely, elektromobily ...) atd.

Sociální oblast

Zahrnuje odpovědnost a slušné jednání se zaměstnanci.

Např. odpovědný přístup k zaměstnancům, nefinanční benefity pro zaměstnance, přispívání k vyvážení osobního a pracovního života zaměstnanců, zapojení zaměstnanců do procesů vedoucích ke zlepšování chodu organizace atd.

Regionální oblast

Zahrnuje podporu místní skupiny nebo organizace nad požadovaný zákonný rámec.

Např. zvyšování životní úrovně, zdraví, bezpečnosti, vzdělávání a kulturní rozvoj občanů, podpora místních/regionálních výrobců, atd.

Příklady dobré praxe

Projekt CSR-NET (ATCZ293) je financován z Programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020.

Projektoví partneři:


JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.
Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice, IČ: 26091143

info@jaip.cz, www.jaip.cz


Vedoucí partner:

Michaela Novotná
novotna@jaip.cz, +420 608 572 269


NÖ.Regional.GmbH
Purkersdorfer Strasse 8/1/4, 3100 St. Pölten

office@noeregional.at, www.noeregional.at


Projektový partner:

Romana Sadravetz
romana.sadravetz@noeregional.at, +43 676 88 591 350

2022 © jaip.cz

This site is registered on wpml.org as a development site.