principy CSR veřejné správy

Přeshraničně partnerský projekt s cílem osvěty a zapojení organizací veřejné správy do realizace CSR principů

pilíře CSR

Ekonomický

Sociální

environmentální

regionální

Projekt CSR-NET

O projektu

Potřeba reagovat na komplexní sociální, environmentální a ekonomické výzvy se v současnosti neustále zvyšuje. Tyto celospolečenské výzvy týkající se životního prostředí, překotného vývoje technologií a měnící se způsoby práce i komunikace, začínají vyžadovat pozornost v každodenním životě.

Výše uvedené oblasti lze shrnout pod zkratku CSR – „Corporate Social Resposibility“ neboli „Společenská odpovědnost firem a organizací“.

Cíle projektu CSR-NET

Cílem přeshraničního projektu CSR-NET je prostřednictvím udržitelné sítě, vzniklé z přeshraničního partnerství, zlepšit osvětu a zapojení organizací veřejné správy do realizace CSR principů.

Přestože je na dané téma v současné době kladen stále větší důraz, z dosud realizovaných aktivit v příhraničních regionech (např. ocenění CRS, audity CSR) a ze zkušenosti zapojených partnerů vyplývá, že u organizací veřejné správy dosud není téma dostatečně a systematicky řešeno. Hlavní důraz v projektu bude kladen na praktickou využitelnost a přenos konkrétních příkladů dobré praxe ve 4 hlavních pilířích CSR (ekonomický, sociální, environmentální a regionální), které se již osvědčily v českých nebo rakouských obcích, včetně vytvoření přeshraniční sítě.

Mezi hlavní výstupy budou patřit vzdělávací materiály pro veřejnou správu pokrývající všechny 4 oblasti CSR. Obsahy vzdělávacích materiálů budou cílové skupině prezentovány v rámci celkem 4 síťových seminářů a odborné konference.  Dalším výstupem je webová stránka www.csr-net.eu obsahující mimo jiné interaktivní mapu obcí/měst aktivních v CSR, které by se chtěly  podělit o své zkušenosti a navázat partnerství s obcemi/městy čelícími obdobným výzvám.

 

V geograficky shodném, ale politicky rozděleném přeshraničním území, jsou společenské výzvy obdobné, ale přeshraniční propojení aktérů, kteří se na krajských a zemských úřadech či obcích aktivně zabývají tématikou CSR, v podstatě neexistuje. Cílem projektu je tuto skutečnost změnit.

Přehled zapojených oblastí

Výstupy projektu

Hlavní výsledky projektu:

  • zmapování stávajícího stavu ve městech a obcích česko-rakouského příhraničí
    pomocí dotazníkového šetření,
  • vytvoření vzdělávacích materiálů k CSR na míru cílové skupině a následné vzdělávání,
  • vybudování přeshraniční sítě odpovědných pracovníků krajských a zemských úřadů
    v oblasti CSR a relevantních pracovníků obcí a měst,
  • bilaterální aktivity (síťovací semináře, exkurze).

Projekt probíhá za podpory Programu přeshraniční spolupráce:
Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.

Projektoví partneři:

JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.
Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice
IČ: 26091143

www.jaip.cz, info@jaip.cz

Vedoucí partner:

Michaela Novotná
novotna@jaip.cz, +420 608 572 269

NÖ.REGIONAL.GMBH
Purkersdorfer Strasse 8/1/4, 3100 St. Pölten

office@noeregional.at

Projektový partner:

Romana Sadravetz
romana.sadravetz@noeregional.at, +43 676 88 591 350

2022 © jaip.cz

This site is registered on wpml.org as a development site.